13-15 MARÇ 2018
BARCELONA - CCIB

Industry 4.0 Congress


Industry 4.0 Congress

Inspiring Keynote: Industria 4.0 y tecnologías exponenciales: cómo impactarán en la sociedad y en la economía.

10:00 - 11:00 (13/03/2018)Sala 1
El fenómeno de la digitalización está transformando las bases competitivas y las reglas del juego del manufácturing mundial, en lo que se ha venido a llamar "Industria 4.0". Este nuevo paradigma industrial permite competir en dimensiones consideradas imposibles hasta hace muy poco. Sin embargo, la digitalización de la industria va acompañada de la digitalización de la economía y de la sociedad, en un fenómeno de escala global. ¿Qué amenazas y qué oportunidades confiere la revolución tecnológica en curso?

ACCÉS AMB PREMIUM VIP PASS

Industry 4.0 Congress

Robotics for production and manufacturing industries

11:00 - 12:00 (13/03/2018)Sala 1
Coneix les noves tendències en robòtica altament flexible, en aspectes com la connectivitat i el manteniment predictiu de robots i les últimes novetats en gripping. S'analitzarà també l'impacte positiu que comportarà la fàbrica del futur tant en l'àmbit productiu com en el factor humà.

ACCÉS AMB PREMIUM VIP PASS

Industry 4.0 Congress

Inauguració

12:00 - 13:00 (13/03/2018)Sala 1


ACCÉS AMB PREMIUM VIP PASS

Industry 4.0 Congress

Sensors, electrònica i actuadors

12:15 - 13:00 (13/03/2018)Sala 2
Els sistemes ciberfísics requereixen de sistemes electrònics i mecatrònics. Són la lligadura entre el món digital i el món físic. Sense ells no hi ha Indústria 4.0. Descobreix les tendències tecnològiques per a les noves famílies de captació de senyal i informació, amb exemples específics de encoders d'última generació i de sistemes de monitoratge termogràfic.

ACCÉS AMB PREMIUM VIP PASS

Industry 4.0 Congress

Maquinària intel·ligent per a processos eficients

13:00 - 13:45 (13/03/2018)Sala 1
Es presentaran els aspectes clau per a l'evolució de la maquinària tradicional cap al nou paradigma d'indústria 4.0. Coneix com a fabricants de béns d'equip estan desenvolupant tant solucionis maquinari de visió artificial incorporada a la màquina, solucions de programari propi per gestionar la producció de tot el parc de maquinària, com fins i tot la innovació en processos de deformació de xapa.

ACCÉS AMB PREMIUM VIP PASS

Industry 4.0 Congress

Robots colaboratius

13:00 - 13:45 (13/03/2018)Sala 2
Els cobots s'estan consolidant com una eina per a la millora de la producció permetent la introducció de l'automatització en sectors i processos industrials en els quals fins ara no havia estat viable. Coneixerem les possibilitats que ofereixen els cobots actuals i la recerca que s'està duent a terme per millorar aspectes clau com són la seguretat i la cooperació intuïtiva entre persona i robot.

ACCÉS AMB PREMIUM VIP PASS

Industry 4.0 Congress

Inspiring Keynote: La quarta revolució industrial i la Plataforma d'indústria 4.0 alemanya

15:00 - 16:00 (13/03/2018)Sala 1
La quarta revolució industrial "Industrie 4.0" combina mètodes de producció amb tecnologia d'informació i comunicació d'última generació. Els processos de producció i logística s'integren de forma intel·ligent a través dels límits de l'empresa, per fer que la fabricació sigui més eficient i flexible. "Industrie 4.0" canviarà les cadenes de valor: sorgiran nous models comercials. El món del treball canviarà significativament a causa de "Industrie 4.0" i la creixent digitalització de l'economia. El concepte de "Indústria 4.0" està destinat a crear regles de descripció digital per a un objecte tècnic al llarg de la seva vida útil, i per als canvis de valor associats, en la forma del model d'arquitectura de referència per a indústria 4.0, la "RAMI4.0". L'objectiu d'aquest model és representar l'objecte tècnic i tots els aspectes rellevants per a ell, des del seu desenvolupament, producció i ús fins a la seva eliminació. L'accés a la descripció digital de l'objecte fa possible crear un component Industry 4.0 per representar aquest objecte de forma virtual. L'objectiu principal de Platform Industrie 4.0 a Alemanya és assegurar i desenvolupar la posició internacional més important d'Alemanya en la fabricació industrial. La plataforma té com a objectiu promoure el canvi estructural digital i proporcionar el marc consistent i fiable necessari per a això. Com més interconnectada es torna l'economia, més cooperació, participació i coordinació es necessiten de totes les parts interessades. Hi ha més de 200 exemples pràctics que demostren que les companyies i les institucions de recerca ja estan desenvolupant i implementant processos innovadors per vincular més estretament l'equip de la planta, els sistemes de TU i els models comercials. Un mapa titulat "casos d'ús Industrie 4.0" mostra que les solucions de "Industrie 4.0" ja s'estan utilitzant a Alemanya actualment.

ACCÉS AMB PREMIUM VIP PASS
AQUESTA SESSIÓ COMPTARÀ AMB SERVEI DE TRADUCCIÓ SIMULTÀNIA

Industry 4.0 Congress

Maquinària 4.0. El repte és la transició de la repetitividad a la flexibilitat

16:00 - 17:15 (13/03/2018)Sala 1
L'ús de la intel·ligència artificial encastada en les màquines i autòmats obre el ventall de possibilitats en centres de fabricació. Des de les màquines convencionals fins als robots antropomòrfics, passant pels centres de fabricació additiva, observem un gir tecnològic per assegurar la flexibilitat de la producció sense deixar de garantir repetitivitat.

ACCÉS AMB PREMIUM VIP PASS
AQUESTA SESSIÓ COMPTARÀ AMB SERVEI DE TRADUCCIÓ SIMULTÀNIA

Industry 4.0 Congress

Integració de robots y automatització de procesos

16:00 - 17:15 (13/03/2018)Sala 2
Quan les funcions que poden realitzar els robots van més enllà de les operacionals bàsiques, la seva integració en l'entorn industrial requereix de condicions específiques. Des de protocols de comunicació i fins als de seguretat, passant per sistemes de manteniment i posicionament d'alta prestació, els experts exposaran les seves apostes tecnològiques i alguna sorpresa més.

ACCÉS AMB PREMIUM VIP PASS

Industry 4.0 Congress

Focus a la indústria de l’automoció

17:15 - 18:00 (13/03/2018)Sala 1
Pioner en la incorporació de les noves tecnologies, el sector automoció ha estat líder en l'ús de les tecnologies per a la Indústria 4.0. En el bloc participaran tres empreses capdavanteres del sector, representant tota la cadena de valor: OEM, Tier 1 i Tier 2. Els hem demanat que exposin la seva experiència en incorporació de tecnologies 4.0 en les seves plantes productives. El debat a més s'enriquirà amb els reptes que l'audiència plantegi.

ACCÉS AMB PREMIUM VIP PASS

Industry 4.0 Congress

Focus en indústria sanitària i benestar

17:15 - 18:00 (13/03/2018)Sala 2
La indústria sanitària és sens dubte la que més agraïda està a la digitalització. La personalització de producte sanitari està generant nous models de negoci. Coneixerem la visió d'una empresa de serveis basats en eines digitals per al sector salut, i el cas d'una empresa que fabrica producte sanitari, com és Vecmedical. Finalment, de la mà de Sensofar descobrirem com els sistemes d'inspecció permeten augmentar el control de qualitat en dispositius mèdics implantables i components.

ACCÉS AMB PREMIUM VIP PASS

Industry 4.0 Congress

Inspiring Keynote: 3D Printing, change how the world designs and manufactures

10:00 - 11:00 (14/03/2018)Sala 1
Ramon Pastor, HP Inc.’s Vice President and General Manager 3D Printing, will share key insights and cases on how 3D printing can play a game-changing role in the transformation of Manufacturing sector.

ACCESO CON PREMIUM VIP PASS

Industry 4.0 Congress

Sistemes de suport per a la presa de decisions en temps real

11:00 - 12:15 (14/03/2018)Sala 1
Com podem treure profit de la gran quantitat de dades que ens arriben de fàbrica? Coneix com la intel·ligència artificial permet avançar-se en temps real a desviacions de qualitat del producte i fins i tot a optimitzar l'eficiència de la línia de producció. La presa de dades, la seva *pre-processat, el seu emmagatzematge i els algorismes que generen un *output de valor per a la planta es poden desenvolupar per un mateix o aprofitar plataformes desenvolupades per tercers. Veurem tots dos casos.

ACCÉS AMB PREMIUM VIP PASS

Industry 4.0 Congress

Transforming Industries with intelligent IoT

11:00 - 12:15 (14/03/2018)Sala 2

Industry 4.0 Congress

Big data & IoT en aplicacions industrials

12:15 - 13:00 (14/03/2018)Sala 1
La digitalització de la indústria obliga a disposar de xarxes de telecomunicació robustes. Els ponents ens parlaran de les barreres actuals i de les innovacions tecnològiques en comunicació en temps real per ethernet. Coneixerem exemples d'aplicació en la indústria de la xocolata, entre unes altres. Coneixerem què són els bessons digitals i com es poden aprofitar en la gestió d'una fàbrica sencera.

ACCÉS AMB PREMIUM VIP PASS

Industry 4.0 Congress

Manteniment 4.0

12:15 - 13:00 (14/03/2018)Sala 2
L'ús de tecnologies 4.0 en operacions de manteniment està donant espectaculars resultats en la disponibilitat i fiabilitat del parc de maquinària. Experts en la temàtica debatran sobre com impulsar solucions 4.0 a l'entorn del manteniment i especialment referent a manteniment predictiu, també anomenat manteniment basat en la condició.

ACCÉS AMB PREMIUM VIP PASS

Industry 4.0 Congress

Ús de blockchain en processos industrials

13:00 - 13:45 (14/03/2018)Sala 1
La tecnologia del *blockchain es va desenvolupar per a finalitats molt allunyades de l'entorn industrial i manufacturer. En canvi, la irrupció de plataformes en xarxa i sistemes experts ha permès que es generi un nínxol d'especialitat en programació *blockchain per a entorns industrials. Enmig de les grans signatures, veurem com a empreses de dimensió no tan gran s'estan fent un buit gràcies a la seva especialitat. I ho veurem sobre casos reals d'aplicació industrial.

ACCÉS AMB PREMIUM VIP PASS

Industry 4.0 Congress

Qualitat 4.0

13:00 - 13:45 (14/03/2018)Sala 2
Mitjançant la mineria de dades, es poden generar models d'equips i processos que permetin predir la qualitat del producte i fins i tot corregir de forma automàtica els paràmetres de producció. A part d'aquest tipus de solucions, es presentaran també els nous sistemes de visió artificial per a control de qualitat, amb processadors de càlcul i resolució gràfica superior a la qual fins ara ens hem trobat.

ACCÉS AMB PREMIUM VIP PASS

Industry 4.0 Congress

Inspiring Keynote

15:00 - 16:00 (14/03/2018)Sala 1


ACCÉS AMB PREMIUM VIP PASS
AQUESTA SESSIÓ COMPTARÀ AMB SERVEI DE TRADUCCIÓ SIMULTÀNIA

Industry 4.0 Congress

Economia circular i indústria

16:00 - 17:15 (14/03/2018)Sala 1


ACCÉS AMB PREMIUM VIP PASS
AQUESTA SESSIÓ COMPTARÀ AMB SERVEI DE TRADUCCIÓ SIMULTÀNIA

Industry 4.0 Congress

Tendències i reptes en sistemes de gestió de manufacturing (MES)

16:00 - 17:15 (14/03/2018)Sala 2
Els sistemes de gestió de manufactura (MES) dirigeixen i monitorejen els processos de producció en la planta. Per què existeixen tantes diferències entre l'un i l'altre? Un panell d'experts d'empreses desenvolupadores d'aquest tipus de solucions debatran sobre els reptes i punts clau per a la seva implementació així com cap a on es preveu que evolucionin en el futur.

ACCÉS AMB PREMIUM VIP PASS

Industry 4.0 Congress

Focus en indústria ferroviària

17:15 - 18:00 (14/03/2018)Sala 1
La Indústria 4.0 en el sector ferroviari. La fabricació de sistemes ferroviaris, no solament els trens, està veient també com la Indústria 4.0 s'apodera del sector. Per a això, comptarem amb quatre experts del sector que ens faran veure com serà la indústria ferroviària del futur. Vas a deixar escapar aquest tren?...

ACCÉS AMB PREMIUM VIP PASS

Industry 4.0 Congress

Focus en indústria tèxtil

17:15 - 18:00 (14/03/2018)Sala 2
Hem vist que gràcies a sistemes informàtics molt potents, les grans cadenes del sector moda espanyola s'han posicionat en llocs privilegiats del rànquing mundial. Conseqüència també d'aquest lideratge als mercats, la cadena de valor de la indústria tèxtil ha fet un salt tecnològic important. Tindrem ocasió de veure exemples d'aplicació de tecnologia 4.0 per a la indústria tèxtil de la mà de proveïdors d'innovacions i d'indústries del sector.

ACCÉS AMB PREMIUM VIP PASS

Industry 4.0 Congress

Inspiring Keynote

10:00 - 11:00 (15/03/2018)Sala 1


ACCÉS AMB PREMIUM VIP PASS

Industry 4.0 Congress

Nous models de negoci

11:00 - 12:15 (15/03/2018)Sala 1
A mesura que augmenta el nombre d'empreses que han fet l'evolució cap al nou paradigma industrial han anat sorgint nous models de negoci. La majoria d'ells es basen en l'ús intel·ligent de la informació. Aquesta informació en uns casos prové de la línia de producció i en uns altres de l'usuari final. Hem seleccionat una empresa experta en anàlisi de mercats i sectors industrials perquè ens donin una visió de la situació actual i les tendències que es dibuixen. A més, coneixerem l'estudi del model de maduresa digital industrial que Eurecat ha elaborat per posteriorment veure el cas real d'una empresa tradicional com Germans Boada.

ACCÉS AMB PREMIUM VIP PASS
AQUESTA SESSIÓ COMPTARÀ AMB SERVEI DE TRADUCCIÓ SIMULTÀNIA

Industry 4.0 Congress

Treballador 4.0 - Tecnologia

11:00 - 12:15 (15/03/2018)Sala 2
Aquesta sessió se centrarà en els beneficis que les tecnologies associades a la Indústria 4.0 poden aportar a l'acompliment, seguretat i qualitat de vida dels treballadors responent a preguntes com les següents: Què podem esperar dels exosquelets? Com mitjançant un entorn de realitat virtual es pot millorar l'ergonomia dels llocs de treball? En quines tasques pot ser útil la Realitat Augmentada?

ACCÉS AMB PREMIUM VIP PASS

Industry 4.0 Congress

Què fer amb la impresió 3D?

12:15 - 13:00 (15/03/2018)Sala 1
Estudis publicats asseguren que la impressió 3D ja s'ha assentat en el teixit industrial manufacturer. Més enllà de conèixer les seves particularitats tècniques, ens preocupem en aquest bloc per conèixer com s'estan incorporant els centres de fabricació additiva en les línies de producció industrial. Són cel·les aïllades o estan connectades amb la resta de producció? És millor especialitzar-se en 3D printing o en la seva inserció en el taller? Després d'aquesta sessió tindrem més clares les respostes.

ACCÉS AMB PREMIUM VIP PASS
AQUESTA SESSIÓ COMPTARÀ AMB SERVEI DE TRADUCCIÓ SIMULTÀNIA

Industry 4.0 Congress

Connectant productes per oferir millors serveis

12:15 - 13:00 (15/03/2018)Sala 2
Dos fabricants de maquinària industrial de primer nivell mundial exposaran com han ampliat i millorat els serveis als seus clients gràcies a convertir els seus productes en productes connectats i intel·ligents. Veurem també com gràcies a la impressió 3D, es pot automatitzar i personalitzar la generació les plantilles en les pròpies tendes.

ACCÉS AMB PREMIUM VIP PASS

Industry 4.0 Congress

Polítiques per fomentar la innovació en Indústria 4.0

13:00 - 13:45 (15/03/2018)Sala 1
Sens dubte que el paper que juguen les polítiques públiques en la celeritat de la transformació digital industrial és bàsic i imprescindible. Comptarem amb tres casos diferents però molt interessants per tots nosaltres. D'un costat, veurem els eixos sobre els quals el Govern d'Espanya treballa en la Indústria Connectada 4.0. D'altra banda, hem convidat a l'agència d'innovació empresarial del Govern de Xile perquè ens expliquin la seva política. Xile és el país iberoamericà amb major índex de digitalització industrial i per tractar-se d'una economia estable en creixement, és molt atractiva per als inversors i exportadors europeus. Finalment, del bressol on va néixer el concepte d'Indústria 4.0, la responsable regional de gestió dels fons estructurals europeus (*FEDER) ens parlarà del clúster empresarial que allí existeix focalitzat en Indústria 4.0.

ACCÉS AMB PREMIUM VIP PASS
AQUESTA SESSIÓ COMPTARÀ AMB SERVEI DE TRADUCCIÓ SIMULTÀNIA

Industry 4.0 Congress

Treballador 4.0 - Talent i socialització de la indústria

13:00 - 13:45 (15/03/2018)Sala 2
Mesa de debat entorn de les necessitats formatives que la indústria 4.0 requereix. Assistirem a la visió del departament de RRHH d'una empresa industrial líder com és Seat, coneixerem com s'està adaptant la formació professional per donar resposta als canvis produïts per la Indústria 4.0 i veurem un retrat robot de les noves habilitats que requereixen els managers de planta.

ACCÉS AMB PREMIUM VIP PASS

Industry 4.0 Congress

Inspiring Keynote

15:00 - 15:30 (15/03/2018)Sala 1
Comunicación Machine-to-Machine – Por qué los estándares abiertos son esenciales para IoT Un ejemplo de una línea de fabricación de chocolate con OPC UA

ACCESO CON PREMIUM VIP PASS

Industry 4.0 Congress

Inspiring Keynote: Herramientas de supercomputación al servicio de la industria.

15:30 - 16:00 (15/03/2018)Sala 1
Los últimos años hemos visto como el sector industrial ha hecho un vuelco hacia la digitalización y el uso de tecnologías de supercomputación. Europa ha sido pionera en estas aplicaciones y en España contamos con uno de los mayores centros de supercomputación. En esta sesión inspiradora, José María Cela propondrá una serie de retos industriales y mostrará su resolución. Además, no te la debes perder si quieres saber más sobre la High Performance Computing (HPC).

ACCÉS AMB PREMIUM VIP PASS

Industry 4.0 Congress

Focus en indústria aeroespacial

16:00 - 17:15 (15/03/2018)Sala 1
El sector aeroespacial està sotmès a grans pressions econòmiques; els Estats no poden seguir invertint tant en la fabricació d'aeronaus, coets i altres vehicles aeris. També la societat exigeix que siguin més respectuosos amb el medi ambient. És el sector que potser està més regulat quant a normes i estàndards. Finalment, els seus “productes” solen ser de molt poca producció, i fins i tot de producció unitària. Hem seleccionat a dos ponents experts del sector perquè ens expliquin com s'estan adaptant al paradigma Indústria 4.0, des del punt de vista del client final –Airbus- i des del punt de vista de la innovació tecnològica al servei de les empreses que operen en aquest sector –*Haimer-.

ACCÉS AMB PREMIUM VIP PASS

Industry 4.0 Congress

Ciberseguretat

16:00 - 17:15 (15/03/2018)Sala 2
Si en l'anterior edició del Industry 4.0 *Congress vam veure que la seguretat de les xarxes és un factor crític que pot perjudicar la transformació digital de la indústria, ara volem posar l'accent en què s'ha de fer per evitar que puguin esdevenir desastres informàtics. No es tracta de crear por; es tracta de crear confiança, de modificar les tècniques i els procediments informàtics amb una única fi. I per això hem seleccionat tres ponències complementàries que ens ajudaran a aconseguir-ho.

ACCÉS AMB PREMIUM VIP PASS

Industry 4.0 Congress

Gestió Energètica Intel·ligent en la Indústria

17:15 - 18:00 (15/03/2018)Sala 1
La digitalització de l'energia permet realitzar una gestió activa i aquesta ha passat a ser un punt estratègic en aquelles empreses que es volen diferenciar de la seva competència. Veurem com l'hi ha aplicat una empresa industrial de la talla d’ Schenider i com un escorxador monetitza el seu consum energètic mitjançant una plataforma de gestió energètica cloud que li ajuda en la presa de decisions. D'altra banda, Bonfiglioli explicarà el gran salt que ha donat el motor elèctric de la mà dels convertidors de freqüència, formant el millor tàndem en eficiència vist fins ara.

ACCÉS AMB PREMIUM VIP PASS

Industry 4.0 Congress

Focus en industria alimentaria

17:15 - 18:00 (15/03/2018)Sala 2
A través de dos casos reals d'aplicació de noves tecnologies en indústries alimentàries com són Frit Ravich i Juve&Camps, coneixerem casos d'automatització, robotització i gestió eficient de la qualitat mitjançant sistemes 4.0. Abans, veurem com es poden arribar a plantejar solucions digitals a mesura en pimes d'aquest sector utilitzant eines de open source.

ACCÉS AMB PREMIUM VIP PASS